Seneste nyt

Emba_Indu_Corp_bill_aeske_web.jpgEmba_Indu_Corp_bill_cd-cover_web.jpgEmba_Indu_Corp_bill_drikkebrik_web.jpgEmba_Indu_Corp_bill_folie_web.jpgEmba_Indu_Corp_bill_foliedunk_web.jpgEmba_Indu_Corp_bill_hardcase_web.jpgEmba_Indu_Corp_bill_hatteaeske_web.jpgEmba_Indu_Corp_bill_kaffefolie_web.jpgEmba_Indu_Corp_bill_kuvert_web.jpgEmba_Indu_Corp_bill_maelkekarton_web.jpgEmba_Indu_Corp_bill_papirspose_web.jpgEmba_Indu_Corp_bill_papkasse_web.jpgEmba_Indu_Corp_bill_plastpose_web.jpgEmba_Indu_Corp_bill_rundbox_web.jpgEmba_Indu_Corp_daase_web.jpg
31-01-2014

Generalforsamling 2014

Den ordinære generalforsamling i EmballageIndustrien afholdes den 11. april 2014, og holdes på Sophienberg Slot, Rungsted Strand.

læs hele indlægget...
28-11-2013

Afskaffelse af emballageafgift allerede fra 2014

Som en del af finansloven for 2014 fremrykkes en række afgiftslempelser fra Vækstplan DK, der blev aftalt i foråret. Herunder den vægtbaserede emballageafgift der således allerede afskaffes 1. januar...

læs hele indlægget...
19-07-2013

Ny bekendtgørelse om fødevarekontaktmaterialer (FMK)

Fødevarestyrelsen er kommet med en ny bekendtgørelse om FMK. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. juli, og den erstatter den tidligere bekendtgørelse og cirkulæret. Det nye i bekendtgørelsen er, a...

læs hele indlægget...
17-07-2013

Høring om nanomaterialer

Miljøstyrelsen har sendt udkast til bekendtgørelse om register over blandinger og varer, der indeholder eller frigiver nanomaterialer samt producenter og importørers indberetningspligt til registeret...

læs hele indlægget...
28-05-2013

Folketinget udskyder ftalatforbuddet

Efter mere end to års forhandlinger med Miljøstyrelsen, Folketingets miljøudvalg og Miljøministeren er det nu lykkedes at få en aftale i stand, der betyder, at ftalatforbuddet udskydes i 2 år. I...

læs hele indlægget...
02-05-2013

Seminar om fødevarekontaktmaterialer afviklet med stor succes

Den 24. april afholdt EmballageIndustrien i samarbejde med bl.a. DI Fødevarer, Plastindustrien, Aluminium Danmark, Dansk Supermarked og Coop et seminar om fødevarekontaktmaterialer. Seminaret v...

læs hele indlægget...
01-05-2013

Emballageafgifterne reduceres

Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er enige om, at der er behov for at forbedre rammerne for vækst og beskæftigelse i Danmark. Derfor igangsæt...

læs hele indlægget...
01-05-2013

EmballageIndustrien flytter og har fået nyt telefonnummer

Med virkning fra 1. maj d.å. får EmballageIndustrien nyt telefonnummer. Det gamle nummer, 3391 3800 udgår. Det nye telefonnummer til EmballageIndustrien er 3377 3400. Samtidig vil det ikke længere...

læs hele indlægget...
22-04-2013

Generalforsamlingen i 2013 vel overstået

Fredag den 12. april afviklede EmballageIndustrien sin årlige generalforsamling, der denne gang blev afholdt på Schur Conference Center i Glud uden for Horsens. Generalforsamlingen forløb planmæssig...

læs hele indlægget...
22-04-2013

Bestyrelsens sammensætning efter generalforsamlingen i 2013

På EmballageIndustriens generalforsamling blev følgende valgt til bestyrelsen for det kommende år: Formand: Adm. direktør Per V. Frederiksen, DS Smith Packaging Denmark A/S Næstformand: Adm. direkt...

læs hele indlægget...
22-04-2013

Bidragene til Emballageindustriens sociale fond nedsat igen

Med virkning fra 1. kvartal 2013 er bidragene til Emballageindustriens sociale fond endnu en gang blevet sat ned. Det har vist sig, at medarbejdernes sygefravær heldigvis er faldende, og derfor har ...

læs hele indlægget...
14-02-2013

Ny Guide til AMU kurser 2013

Hvad kan vi bruge AMU-kurser til? Hvad koster det? Hvilke medarbejdere kan bruge AMU? Hvor kan man tage et AMU-kursus?   Det er bare nogle få af de spørgsmål, I får svar på i DI's opdaterede ...

læs hele indlægget...
14-01-2013

EmballageIndustrien har fået nye vedtægter

På to ekstraordinære generalforsamlinger sidst i 2012 har EmballageIndustrien fået ændret deres love. "Love for EmballageIndustrien" er nu blevet til "Vedtægter for EmballageIndustrien", og forening...

læs hele indlægget...
17-12-2012

Det var ikke emballagen, der var synderen !

Den tyske forbrugerorganisation "Stiftung Warentest" offentliggjorde under stor mediebevågenhed i slutningen af november resultater af undersøgelser af 24 forskellige julekalendere med chokolade. Ifø...

læs hele indlægget...
10-12-2012

Ny kortlægning af Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer

Samtlige stoffer på miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer(LOUS) vil fra 2012-2015 blive kortlagt Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer vil i perioden 2012-2015 blive gennemgåe...

læs hele indlægget...
28-08-2012

Grafisk Bar - har I styr på Jeres arbejdsmiljøkompetencer ?

Grafisk Bar har netop udgivet en ny pjece omkring det psykiske arbejdsmiljø. Pjecen koncentrerer sig specielt om stress, og hvordan man undgår, at medarbejderne får stress på arbejdspladse...

læs hele indlægget...
08-08-2012

Bidraget til socialfonden for typografer og litografer nedsat

Bidraget for typografer og litografer til Emballageindustriens sociale fond er blevet nedsat med virkning for indbetalingerne for 1. kvartal 2012. For nogle år siden optog Socialfonden et lån for at...

læs hele indlægget...
25-07-2012

Nemmere indberetning til og ansøgning fra fondene

For at gøre det nemmere for virksomhederne at indberette til socialfonden og ansøge om støtte fra Kompetencefonden og Uddannelsesfonden, har vi samlet disse skemaer på en side. I finder den i højre ...

læs hele indlægget...
06-07-2012

Emballageoverenskomsten 2012-2014

Den nye Emballageoverenskomst findes nu i trykt udgave. Overenskomsten kan bestilles her. PDF-udgaven kan downloades her.  

læs hele indlægget...
01-06-2012

Opdateret notat om REACH lovgivningen

EmballageIndustrien har opdateret notatet om REACH lovgivningen, så notatet er i overensstemmelse med de gældende forhold. Det opdaterede notat kan læses her. Yderligere information kan fås hos Ull...

læs hele indlægget...
31-05-2012

Nordisk tjekliste for trykfarver

Nu er den nordiske rapport med tjeklister for trykfarver blevet publiceret. Det er en elektronisk rapport, men som det fremgår, kan man bestille den i trykt udgave (og betale for den). Den kan findes...

læs hele indlægget...
01-03-2012

EmballageIndustrien indgår sekretariatsaftale med DI

Med henblik på at opnå en tættere tilknytning til DI og en bedre udnyttelse af synergien med DI's faglige enheder har bestyrelsen for EmballageIndustrien besluttet at indgå en sekretariatsaftale med ...

læs hele indlægget...
27-02-2012

Undersøgelse vedr. omfanget af perfluorerede stoffer

I november 2011 blev ph.d afhandlingen "Polyfluorinated surfactants in food packaging of paper and board" af Xenia Trier fra Københavns Universitet offenliggjort. Afhandlingen konkluder, at der ...

læs hele indlægget...
17-02-2012

Arbejdstilsynet har indført nye tilsynsmetoder

Fra 1. januar i år er Arbejdstilsynet begyndt at udføre risikobaserede tilsyn. AT har taget hul på en ny, dialogorienteret tilgang til at føre tilsyn. AT vil målrette kræfterne mod de virksomheder de...

læs hele indlægget...
EI_forside_spot_1.jpg

Bliv medlem af Emballage-Industrien

EmballageIndustrien vare-tager medlemmernes inter-esser og samler branchen.

>> Læs mere her
EI_forside_spot_3.jpg

Rundt om emballage

Emballage er meget mere end bare tomme mælkekartoner og den plasticpose, æblerne ligger i på hylden i supermarkedet.

>> Læs mere her
EI_forside_spot_4.jpg

EmballageNyt

Læs de seneste numre af EmballageNyt

>> Læs mere her
EI_forside_spot_5.jpg

Ny adresse og telefonnummer

Emballageindustrien flytter og har fået nyt telefonnummer.
Se mere info i vores adresseboks øverst til højre

Webdesign: Synergi1.dk
Persondata information